باز شدن صنوف بازار تهران و دیگر شهرستانها

قاسم نوده فراهانی: پاساژها و بازارهای مسقف از اول اردیبهشت بازگشایی میگردند/ لزوم ثبت نام واحدهای صنفی این مراکز در سامانه وزارت بهداشت

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: طی مکاتبات و پیگیر های مستمر اتاق اصناف تهران، در نهایت امروز مصوب شد تا پاساژها و بازارهای مسقف از یکم اردیبهشت فعالیت خود را آغاز نمایند

.قاسم نوده فراهانی افزود: پیرو این مصوبه ساعت فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۱۸ خواهد بود.

فراهانی تاکید کرد: واحدهای صنفی کم خطر مستقر در بازار تهران، پاساژها و بازارهای مسقف باید نسبت به ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir اقدام و کد مجوز .بهداشت را دریافت و در واحد صنفی خود نصب نمایند. فعالیت این واحدها بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیر مجاز خواهد بود

 

 

تاریخ انتشار : 1399/2/2